วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย ก็เพราะมีวัด ดัดนิสัย
บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ก็อวยชัย ถ้าบ้านกับวัด ขัดกัน มันก็บรรลัยไปทั้งสองทาง
วัดชลธาราม บ้านพยูน จังหวัดระยอง
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์